V Tydzień wychowania 13- 19 wrzesień"Pokolenie, które wyjdzie z ich rąk - rodziców, kapłanów, nauczycieli, pedagogów, psychologów - i pójdzie w Polskę ; oni są Polską, która idzie, pokoleniem, które stanowić będzie dziedzictwo po nas" Prymas Tysiąclecia, kard. Stefan Wyszyński

Dziś przypada wspomnienie św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. Już piąty rok z rzędu Kościół przypomina nam w tygodniu obchodzenia jego święta o obowiązku kształtowania naszych dzieci i wychowanków. W tym roku ma on hasło "Wychowywać do pełni człowieczeństwa". Przez cały rok, nie tylko w te dni, można czytać o wychowaniu w duchu chrześcijańskim na stronie http://tydzienwychowania.pl/ 

Jako matka widzę zagrożenia we współczesnym świecie. Wiem też, że mając tak duży dostęp do literatury (czego nie miały nasze matki), kontakt on-line z innymi, świadomymi potrzeb zaangażowania się w rozwój swoich dzieci matkami, można ten temat podejmować bardziej świadomie, nie błądząc w gąszczu rad. Warto zastanowić się jakie jest zamierzenie Boga, czy wypełnienie jego planu jest zgodne z naszymi życzeniami? Nasze ambicje, nasze plany, nasze podejście do spraw materialnych - to wszystko może przesłaniać cel wychowania. Życie z przykazaniami, z Biblią czy bez Boga i żadnych wartości? To ważne pytanie na ten kończący się już tydzień.

Wychowanie dzieci i młodzieży w duchu bł. ks Markiewicza*

Postać bł. ks. Bronisława Markiewicza jest znana wychowawcom, ale wspomnę - założyciel Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła i Zgromadzenia Sióstr Świętego Michała Archanioła ; w Miejscu Piastowym założył placówkę wychowawczo-opiekuńczą dla biednych i opuszczonych dzieci. Był autorem wielu publikacji na temat wychowania dzieci i młodzieży. Uczeń św. Jana Bosko, który urodził się dwieście lat temu, a którego nauki są nadal aktualne, a Kościół z okazji tej rocznicy chce je przypominać. 

Ksiądz Markiewicz pisał: "tylko wychowanie oparte zupełnie na religii prawdziwej, zdolne jest wyrobić dzielne i wielkie charaktery, to jest ludzi trzymających się ściśle zasad i dokonujących rzeczy wielkich". (B. Markiewicz " Wychowanie wielkich charakterów")

Podkreślał jak ważne jest by zaczynać uczyć dzieci życia w wierze od najmłodszych lat. Modlitwa, obchodzenie świąt i wiele innych cech gorliwego katolika to droga, która prowadzi życie dzieci w odpowiednim kierunku - do Boga.

Nie sposób w jednym krótkim tekście przekazać najważniejsze zasady nauczania bł. ks Markiewicza. Sama je zgłębiam, więc do tego wybitnego i niestrudzonego pedagoga jeszcze powrócę na tym blogu.

Na koniec dla każdej matki modlitwa za dzieci:

Za wstawiennictwem św. Anny

Święta matko Anno, wiesz, że jest moją powinnością, by dzieci wychować dla cnoty i wiecznego zbawienia. Do tego potrzebuję szczególnej pomocy Bożej, ażebym ich wychowała an dobrych ludzi i prawdziwych chrześcijan. Uproś mi, Święta Anno, u Jezusa i Maryi wprawę i siłę do tego dzieła, a dzieciom potrzebne posłuszeństwo. Wyjednaj im tę łaskę, ażeby ich niewinność przed zasadzkami pokusy została zachowana. Uproś nienawidzenie i obrzydzenie grzechu i nie dopuszczaj, aby im były przedstawione złe przykłady. Wybaw ich z niebezpieczeństwa i złego towarzystwa, czuwaj nad nimi, aby w niewinności, bojaźni Bożej i cnocie się pomnażały i wyrosły.

Uproś na koniec i mnie przedłużenie życia, jeżeli się Bogu podoba, ażebym mogła dokończyć ich wychowania. Uproś mi łaski i błogosławieństwo, ażebym zaszczepiła w ich sercach wiarę i bojaźń Bożą, ponosiła trudy pracy, starania i pieczy, czujności i modlitwy, i tak ich wychowała na dobrych ludzi, wiernych i cnotliwych chrześcijan. Daj mi przez twoją możną przyczynę żyć w tej pełnej pociechy nadziei, żebym  mogła do Pana, Boga mojego, powiedzieć : Panie, których mi oddałeś, żadnego z nich nie utraciłam. Amen (Modlitewnik Kobiet, wyd. JUT 2015)

Gosia
* na podst " Współczesne społeczne wychowanie dzieci i młodzieży w duchu księdza Markiewicza" ks. dr Paweł Nowogórski CSMA, Michalineum 2012

Komentarze